Verwerkingsadvies Kera+ Quite Light

U gaat aan de slag met uw tuin en wilt Keramische tegels aanschaffen, waar moet u dan zoal rekening mee houden? Op deze pagina geven we u graag een overzicht met tips en aandachtspunten, verdeeld over de verschillende fasen in het aanschafproces, van aankoop en ontvangst tot aan het juist onderhouden van uw Kera+ bestrating.

Voordat u Kera+ Quite Light bestelt

Voordat u bestrating bestelt leest u dan eerst de onderstaande punten aandachtig door.

Kies bestrating die past bij de toepassing

Het is van belang dat u een bestratingsproduct kiest dat geschikt is voor de gewenste toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze toegepast worden daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer drukbelasting ervoor zorgt dat er scherven en/of stukken van het product kunnen springen

Rekening houden verlies door breuk en zagen

In bijna elk tuinontwerp en/of vorm van uw tuin/oprit dient u bij bestelling van uw bestratingsproducten rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van bestratingsproducten door breuk of beschadiging tijdens transport en verwerking. Om te voorkomen dat u moet nabestellen, met alle extra kosten en risico op kleurverschil/structuurverschil van dien, adviseren wij circa 4% meer te bestellen dan de opgemeten m².

Controle bij aflevering

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten dient u de materialen bij aflevering, en dus vóór verwerking, zorgvuldig te controleren op:

 • juistheid;
 • schade/breuk;
 • kleurverschil;
 • structuurverschil en
 • corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van eenzelfde product.

U dient er rekening mee te houden dat bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering kenbaar te maken. Wanneer u de geleverde materialen heeft verwerkt zonder eerst de materialen op bovengenoemde punten te controleren betekent dit automatisch dat u de goederen accepteert, zonder enig voorbehoud.

Sfeervol terras met Kera+ Quite Light tegels

Als u de Kera+ tegels gaat verwerken

U wilt natuurlijk een zo mooi mogelijk resultaat. Om tot het beste resultaat te komen leest u eerst de onderstaande punten aandachtig door.

Grondwerk en waterafvoer

Zet aan de hand van het tuinontwerp alle maten in uw tuin uit met paaltjes, die u aan de buitenrand van het te bestraten oppervlak plaatst. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de stenen worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de tuin. De aanvangshoogte of steenhoogte is 1 à 2 cm onder de deurdorpel. Voor een goede afwatering is een lichte helling noodzakelijk. Als regel volstaat een helling, ook wel afschot genoemd, van 1 à 2 cm per meter. Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere bestrating. Tel voor de totaal uit te graven diepte de dikte van de bestrating hierbij op. Voor een tuinpad of terras die normaal te voet worden belopen, is 15 tot 20 cm fundering inclusief straatlaag voldoende.

Fundering

Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een stabiele en goed drainerende fundering te maken. Een terras, tuinpad of oprit met bestrating bestaat uit 3 lagen:

 • de bestrating zelf;
 • een straatlaag en
 • een funderingslaag.

In het uitgegraven cunet brengt u nu als eerste de funderingslaag van Fundi King® aan. Houdt u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm en de bestrating bovenop komen. Het is zaak de lagen Fundi King® goed te verdichten met een daar voor geschikte trilplaat. De bovenkant van de fundering bepaalt de vorm van de uiteindelijke bestrating. Houdt u dus in dit stadium rekening met het afschot van 1 à 2 cm per meter.

Straatlaag

De straatlaag is de laag waarop u daadwerkelijk de bestrating plaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik en bestaat uit Fundi King® of schoon zand. De straatlaag dient o.a. om kleine dikteverschillen op te vangen en wordt vooraf één keer licht af getrild. De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering van Fundi King®.

Kantopsluiting

Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Voor een terras of tuinpad van Kera+ Quite Light dient u minimaal Opsluitbanden 8x20x100 cm toe te passen. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat u de kantopsluiting 2 cm lager plaatst dan de bovenkant van de bestrating. Dat zorgt voor een mooiere afwerking en een betere afwatering.

Afreien

Nadat de fundering is getrild en de straatlaag en kantopsluiting zijn aangebracht, kunt u de straatlaag afreien. Hiervoor maakt u gebruik van een afreilat. Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen sierbestrating. Trek met de afreilat het overtollige Fundi King® of zand over de twee profielen naar u toe. Eventueel vult u tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij. Na het afreien neemt u de profielen weg en vult u de sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaatst u een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust.

Let op: Kera+ Quite Light beslist niet per tegel afreien! Aangezien u de keramische tegels niet kunt aftrillen is het extra van belang dat u zorgt voor een perfect vlakke plaatsing. Tegels die perfect vlak geplaatst zijn hebben een hogere weerstand tegen drukbelasting en zijn daardoor minder gevoelig voor breuk.

Straatwerk

Op de straatlaag plaatst u vervolgens de bestrating. U begint met het leggen van een volledige rij tegels tegen de kantopsluiting. Let goed op de veren en groeven aan de tegels. Wanneer u vanuit een hoek begint is het erg belangrijk om te controleren of deze haaks is (90°). Leg het terras volledig dicht waarbij u, voor de beste kleurschakering, tegels ui de verschillende pakket door elkaar heen verwerkt. Pastegels kunt u zagen met een haakse slijper voorzien van diamanten zaagblad. De "veren" aan de tegels kunt u afzagen met een universele handzaag.

Door het unieke lichte gewicht kunt u de tegels tijdens het plaatsen iets uit elkaar lopen. Daarom is het uitermate belangrijk dat er tijdens het plaatsen geen zand op of tussen de tegels terecht komt. Zodoende heeft u altijd de mogelijkheid om de tegels nog na te stellen. Controleer, na verwerking van het gehele terras, of er tegels zijn uitgelopen, deze kunt u vervolgens weer (met handen en/of voeten) in elkaar schuiven. Wanneer er na verwerking een naad is ontstaan in de aansluiting met de kantopsluiting dan dient u deze naden bij elke rij tegels op te vullen met een wig.

Invegen van Kera+ Quite Light tegels

Als laatste kunt u schoon (invoeg) zand op de tegels aanbrengen en de voegen en randen goed invegen. Laat het zand een aantal dagen liggen en herhaal het invegen dagelijks. Als na een paar dagen alle voegen en naden volledig afgevuld zijn met zand kunt het overtollige zand afvoeren en de eventuele wiggen verwijderen.

Let op! Kera+ Quite Light tegels mogen onder geen beding worden afgetrild!

Verwerking van Keramische tegels Quite Light

Verwerking van Kera+ keramische tegels op een dakterras

Controleer het afschot van het dak. Wanneer er voldoende afschot is (minimaal 1 cm per strekkende meter) en het afschot loopt in de richting van de hemelwaterafvoer, dan zou u Kera+ Quite Light® rechtstreeks op het dak kunnen plaatsen. Als de waterafvoer op het dak niet optimaal is, dan dient u Kera+ Quite Light® te plaatsen op rubberen tegeldragers van minimaal 15 x 15 cm. Dit in verband met het grote drijfvermogen. Afhankelijk van de hoogte waarbij de tegels volledig vrij van water blijven gebruikt u tegeldragers van 1 tot 2 cm dik. Voor elke tegel telt u één tegeldrager, omdat telkens 4 hoeken van 4 tegels op een tegeldrager bij elkaar komen. Als uw dakbedekking bestaat uit 2-laags dakbedekking is het raadzaam om eveneens wat stukken dakbedekking in dezelfde dikte bij de hand te hebben. Hiermee kunt u namelijk de tegeldragers uitvullen als deze precies komen te liggen op een naad waar de dakbedekking over elkaar is geplakt. Tegenwoordig wordt veelal 1-laags dakbedekking gebruikt waarbij men naden gewoon tegen elkaar aanplakt. Hierbij hoeft u dus in principe niets uit te vullen.

Plaatsing op een dakterras

Het plaatsen van de tegels gaat volgens hetzelfde principe als bij verwerking op een zandbed. Alleen de opsluiting kan op een dakterras op verschillende manieren. Allereerst kunt u het dakterras volledig dichtleggen met zaagwerk. Hierbij raden wij aan om het dakterras rondom 1 cm vrij te houden van de kant (gevel, dakrand e.d.). U kunt dit het beste doen door stroken van 5 x 20 cm te snijden uit tegeldragers, die u dan plaatst tussen de tegel en de kant. Eén strook per tegel is daarbij voldoende. U kunt ook simpelweg de randen opvullen met grof grind met een minimale diameter van 16 tot 32 mm. De grindrand dient wel circa 15 cm breed te zijn, gemeten tot aan de mastiekschroot, om voldoende opsluiting te creëren.

Het is geen must om Kera+ Quite Light® op te sluiten met zaagwerk of grof grind. U kunt ook de tegels met een speciale polyurethaan kit aan elkaar lijmen. Zo kunt u de tegels rondom volledig vrij laten.

Tot slot. Voorkom lekkage door altijd voorzichtig te zijn met scherpe voorwerpen. Laat vooral geen voorwerpen op het dak slingeren. Lekkage komt vaak door voorwerpen die door de dakbedekking heen getrapt of gedrukt worden.

Kera+ Quite Light ideaal op een dakterras

Algemene raadgevingen

 • Op de randen van de toplaag kan zich soms wat vette was uit de mal en/of materiaal van de polyurethaan onderlaag bevinden. Dit kunt u het makkelijkst verwijderen na plaatsing met een ontvetter.
 • Door de hardheid van de toplaag kunt u makkelijk stukken van de tegels afstoten. Daarom altijd voorzichtig te werk gaan.
 • Kera+ Quite Light® valt, ondanks haar stroeve oppervlak, wat betreft gladheid tijdens de herfst en winter onder geslepen natuursteen bestrating of betontegels met een geslepen of gecoate deklaag.
 • Door de geringe vochtopname en de relatief korte lengte aan voegen als gevolg van het grote formaat tegels kan op de Kera+ Quite Light® wat sneller aanvriezend condens ontstaan. Advies is om bij vorst preventief te strooien.
 • Bij blootstelling aan UV kan de onderlaag bruin verkleuren. Dit tast de kwaliteit van het product op geen enkele manier aan.

Het juiste onderhoud van uw terras

Houdt uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken achterlaten die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn. Het onderhoud van uw Kera+ Quite Light terras of tuinpad kan gebeuren door regelmatig te schrobben met neutrale natuurzeep. Het voedende bestanddeel in deze neutrale natuurzeep, lijnolie, zal zorgen voor bescherming terwijl andere bestanddelen zorgdragen voor reiniging. U dient echter wel rekening te houden met het gegeven dat het gebruik van neutrale natuurzeep een negatief effect kan hebben op de slipweerstand. Na het schrobben spoelt u het terras af met schoon water en neemt u het af met een rubberen vloerwisser.

Vlek of verkleuring? Raadpleeg uw vakman! Mocht er onverhoopt een storende vlek of verkleuring op uw terras of tuinpad verschijnen dan is deze in sommige gevallen nog te verwijderen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren en is werk voor uw vakman. Een ondeskundige zal uw probleem mogelijk vergroten. Wij adviseren u in ieder geval eerst een stukje te testen en het resultaat goed te beoordelen alvorens u overgaat tot reiniging van een groter oppervlak. Ook hier geldt dat u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed zult moeten lezen en opvolgen.

Reclamaties als gevolg van gebruik van verkeerde reinigingsproducten en/of verkeerde toepassing kunnen niet worden gehonoreerd.