Disclaimer

Disclaimer Sleiderink Bouwmaterialen

De op deze website getoonde informatie wordt door Sleiderink Bouwmaterialen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Sleiderink Bouwmaterialen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Sleiderink Bouwmaterialen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Sleiderink Bouwmaterialen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Sleiderink Bouwmaterialen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Sleiderink Bouwmaterialen opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Sleiderink Bouwmaterialen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sleiderink Bouwmaterialen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Sleiderink Bouwmaterialen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Sleiderink Bouwmaterialen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Sleiderink Bouwmaterialen worden onderhouden wordt afgewezen.

 

 

Deze disclaimer is het laatst gewijzigd op woensdag 23 mei 2018