Aanvullende Algemene Voorwaarden

Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen BV, handelend onder de naam Sleiderink Bouwmaterialen, is statutair gevestigd te Denekamp en kantoorhoudende aan de Hanzeweg 20, 7591 BK te Denekamp. Deze aanvullende voorwaarden zijn in werking getreden op 25 mei 2018. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen BV (hierna te noemen Sleiderink Bouwmaterialen).

Herroepingsrecht

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen, zoals omschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden, dan vindt u de daarvoor benodigde informatie op www.sleiderink.nl/retour.

De artikelen mogen worden geretourneerd mits ongebruikt en onbeschadigd waarbij de verpakking, voor zover redelijkerwijs mogelijk, niet is verwijderd en/of beschadigd. Sleiderink Bouwmaterialen geeft de wijze van retourneren aan.

Adres

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de geleverde artikelen gaat op het moment van leveren over aan u.

Terug naar bovenkant van de pagina

 

 

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op woensdag 23 mei 2018