Wanneer moet je een offerte aanvragen?

De producten in ons assortiment bieden wij zo scherp mogelijk aan en bovendien hanteren we kortingsregels die automatisch korting geven in de winkelwagen. Tóch kan het soms wenselijk zijn om een offerte aan te vragen:

 • Je hebt maatwerk nodig
 • Je hebt nog een vraag voordat je wilt betalen
 • Je kunt een specifiek product niet vinden
 • Je hebt een scherpere offerte van een andere aanbieder
 • Je hebt een hoog orderbedrag
 • Je hebt grote aantallen van een product nodig

 

Hoe werkt het?

Een offerte aanvragen werkt hetzelfde als afrekenen, maar dan zonder te betalen:

 • Je plaatst producten in de winkelwagen
 • Je klikt op 'offerte aanvragen'
 • Je vult je gegevens in bij stap 1 'Uw gegevens'
 • Je kunt een opmerking plaatsen in stap 2 'Transport en levering'
 • Je verstuurt de aanvraag

 

Het offertetraject kent 4 stappen:

 1. Direct na je aanvraag ontvang je een e-mail ter bevestiging
 2. Binnen 24 uur (ma-vr) ontvang je van ons een voorstel per e-mail
 3. Als je akkoord bent met het voorstel betaal je het totaalbedrag
 4. Wij zetten de bestelling in gang en je ontvangt een orderbevestiging

Privacyverklaring

Uw Privacy bij Sleiderink Bouwmaterialen

Algemeen

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Sleiderink Hout- & Bouwmaterialen BV, hierna te noemen Sleiderink Bouwmaterialen, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Sleiderink Bouwmaterialen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van gebruik

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Afhandelen van uw bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Denk hierbij aan externe transporteurs en/of leveranciers.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per e-mail;
 • Via social media.

Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Offerteaanvraag
Wij bieden de mogelijkheid om op basis van de inhoud van uw winkelwagen een offerte aan te vragen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om u een passend aanbod te kunnen toesturen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Reviews/productbeoordelingen
Wij bieden de mogelijkheid om uw mening te geven in de vorm van productreviews, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. Zo kunnen wij onder andere beoordelen of de productreview legitiem is. De ingevulde gegevens blijven zichtbaar op de website totdat u ons vraagt de gegevens te anonimiseren of te verwijderen.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij geven uw gegevens door aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan externe transporteurs en leveranciers.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Terug naar bovenkant van de pagina

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van functionele cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.sleiderink.nl.

Naast functionele cookies maken we gebruik van analytische cookies. We maken gebruik van Google Analytics om het gebruiksgemak op de langere termijn te verbeteren. De cookies die voor Google Analytics worden geplaatst slaan geen persoonlijke data op van bezoekers. Voor meer informatie over cookies en Google Analytics, klik hier.

Cookies weigeren
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Terug naar bovenkant van de pagina

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Sleiderink Bouwmaterialen van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Sleiderink Bouwmaterialen geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Sleiderink Bouwmaterialen bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Terug naar bovenkant van de pagina

Beveiligde server

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of ook wel SSL genoemd) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Terug naar bovenkant van de pagina

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Terug naar bovenkant van de pagina

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Terug naar bovenkant van de pagina

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Terug naar bovenkant van de pagina

Reageren

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Sleiderink Bouwmaterialen, afdeling juridische zaken, Postbus 12, 7590 AA te Denekamp.

Terug naar bovenkant van de pagina  

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op maandag 2 maart 2020