Is minerale wol schadelijk?

De laatste jaren is er veel te doen geweest over de invloed van minerale wollen op de gezondheid. Volgens sommige bronnen zouden glas- en steenwol schadelijk zijn. In dit artikel leggen wij uit op basis waarvan een materiaal als schadelijk aangeduid wordt en beantwoorden we de vraag of glaswol en/of steenwol schadelijk is voor de gezondheid.

 

 

  Is minerale wol schadelijk?

REACH wetgeving

Van isolatiematerialen die geproduceerd worden door fabrikanten die zich aangesloten hebben bij de MWA (Mineral Wool Association), wordt bekeken of deze voldoen aan de gestelde gezondheidseisen. Deze eisen staan vastgelegd in de wetgeving REACH; een verordening van de Europese Unie die van toepassing is op alle chemische stoffen met als doel de risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu te beperken. Dit proces wordt bewaakt door het EUCEB-certificatieschema (European Certification Board for Mineral Wool Products). Vrij vertaald gaat het bij REACH om de registratie en beoordeling van chemische stoffen, alsmede de autorisatie en beperkingen ten aanzien van deze stoffen. Met behulp van dit protocol wordt bepaald over welke eigenschappen een stof beschikt en of deze eventueel schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Dit betekent voor fabrikanten dat zij: 

  • De risico’s die verbonden zijn aan een product moeten identificeren en beheersen;
  • Aan ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen) moeten laten zien hoe men veilig gebruik kan maken van de stof;
  • De gebruikers inzicht moeten geven in de risicobeperkende maatregelen die zij kunnen nemen.

De autoriteiten kunnen bepalen dat stoffen niet langer gebruikt mogen worden, als blijkt dat de risico’s onmogelijk beheerst kunnen worden.

Is steenwol schadelijk voor de gezondheid?

Steenwol wordt gebruikt voor diverse isolatietoepassingen. Om een veilig gebruik te kunnen garanderen, is deze minerale wol beoordeeld op basis van de REACH richtlijnen en hieruit is naar voren gekomen dat steenwol onschadelijk is voor de gezondheid. De vezels waaruit steenwol bestaat, zijn namelijk bio-oplosbaar. Dit houdt in dat de vezels na inademing niet achterblijven in de longen. Bovendien wordt steenwol samengeperst in platen of dekens. Hierbij wordt een bindmiddel gebruikt wat het vrijkomen van vezels beperkt.

Is glaswol schadelijk voor de gezondheid?

De vraag ‘is glaswol isolatie gevaarlijk?’ kunnen we, net als de vraag of steenwol schadelijk is, op basis van bovenstaande informatie met nee beantwoorden. Ook voor glaswol geldt namelijk dat het volgens de REACH richtlijnen beoordeeld is als onschadelijk. Tevens zijn de fabrikanten van de glaswol en steenwol isolatie in ons assortiment aangesloten bij de Mineral Wool Association, wat betekent dat de materialen veilig te gebruiken zijn. Het betreft:

Irritatie minerale wollen

Hoewel het gebruik van glaswol of steenwol isolatie niet schadelijk is voor de gezondheid, kan het gebruik ervan wél leiden tot jeuk en/of irritaties aan uw lichaam. Vaak gebeurt dit zodra steenwol of glaswol verwerkt wordt. Jeuk of irritatie kan zich voordoen op de huid, maar ook contact met de ogen of het inademen van deeltjes kan voor irritatie zorgen. Dit kan eenvoudig voorkomen worden door een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • Maak gebruik van werkhandschoenen, een stofmasker en een veiligheidsbril.
  • Draag zorg voor een goede ventilatie op de werkplaats.
  • Voorkom verspreiding van vezels in de lucht en verwijder restafval met behulp van een stofzuiger.
  • Was uw handen na de verwerking van glas- of steenwol eerst met koud water en daarna met warm water en zeep, om te voorkomen dat er vezels in uw huid doordringen.

Wanneer u de eerder genoemde verwerkingsadviezen in acht neemt, kunt u uw woning dus met een gerust hart isoleren met behulp van glaswol of steenwol en zo profiteren van de vele voordelen waarover deze minerale wollen beschikken. In ons assortiment vindt u glaswoldekens, glaswolplaten, steenwoldekens en steenwolplaten. Het is afhankelijk van de toepassing welk isolatiemateriaal het meest geschikt is voor u. Zo zijn de isolatierollen erg geschikt voor dakisolatie, houtskeletbouwisolatie en muurisolatie. De isolatieplaten zijn daarnaast ook geschikt voor vloerisolatie.

minerale wol