Winkelwagen incl. BTW excl. BTW
0 producten

 

Welkom bij Sleiderink Hout & Bouwmaterialen

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen BV, handelend onder de naam Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen,  is statutair gevestigd te Denekamp en kantoorhoudende aan de Hanzeweg 20, 7591 BK te Denekamp. Deze aanvullende voorwaarden treden in werking op 1 maart 2014. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen BV (hierna te noemen Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen)

HERROEPINGSRECHT
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen, zoals omschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden, dan vindt u de daarvoor benodigde informatie via www.sleiderink.nl.

De artikelen mogen worden geretourneerd mits ongebruikt en onbeschadigd waarbij de verpakking, voor zover redelijkerwijs mogelijk, niet zijn verwijderd en/of beschadigd. Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen geeft de wijze van retourneren aan.

ADRES
U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Terug naar bovenkant van de pagina

IN GEBREKE BLIJVEN
Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton (bedragen en tarieven per 1 februari 2008). Dit betekent onder meer een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

  • € 37,– voor openstaande bedragen t/m € 250,–
  •  € 75,– voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,–
  •  € 150,– voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,–
  •  € 300,– voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,–
  •  € 450,– voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,–
  •  € 600,– voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,–

Ook bent u na gemaand te zijn of bij onvolledige betaling een rente verschuldigd van 1% (met een minimum van € 2,50) per periode van een maand en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar. Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Terug naar bovenkant van de pagina